top of page

Portfolio copywritera medycznego

Poniżej przedstawiam przykładowe artykuły medyczne na stronę internetową. Teksty na zamówienie tworzę w oparciu o brief.
Można w nim zastrzec formę treści, sposób zwracania się do czytelnika oraz styl wypowiedzi.

bottom of page