top of page

Portfolio

Poniżej przedstawiam przykładowe artykuły na stronę internetową. Teksty medyczne na zamówienie tworzę w oparciu o brief. Można w nim zastrzec formę treści, sposób zwracania się do czytelnika oraz styl.

bottom of page